O nama

Vrelej d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo sa sjedištem u Klanjcu. Utemeljeno je 1992. godine i u potpunosti je u privatnom vlasništvu obitelji Kroflin.

Poduzeće je registrirano za graditeljstvo te prijevoz putnika i roba i obavljanje djelatnosti putničkih agencija pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, poslovni broj 1-29884. Temeljni kapital društva: 1.018.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Od osnutka 1993. godine, pa sve do danas, Vrelej bilježi stalni rast i visoke rezultate poslovanja, što je rezultat predanog rada te kontinuiranog ulaganja u ljude, znanje i mehanizaciju.

Vrelej tours
ID kod: HR-AB-49-0163333
Voditelj poslovnice: Kristina Kroflin Ban

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov.,br 79/07.,125/07.-isp.,79/09. i 89/09.-isp.), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanog prigovora potrošača najmanje godinu dana od primitka prigovora potrošača. Oblik vođenja ove evidencije nije propisan u obliku knjige žalbe ili nekom drugom obliku, a trgovac je dužan u prodajnim prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 8. (ne omogući prigovor, ne odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o načinu podnošenja prigovora). Za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je kazna od 10.000 kuna do 15.000 kuna, za trgovca fizičku osobu novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna.

Obavijest koju je trgovac dužan istaknuti može imati sljedeći sadržaj:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl.8. st 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov.,br 79/07.,125/07.-isp.,79/09. i 89/09.-isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku:
- na adresu Vrelej d.o.o., Milčićeva 8, 49290 Klanjec
- e-mail: vrelej@gmail.com
- fax: 049 550 437

Tri su osnovna pravca kojima se poduzeće bavi:

GRADITELJSTVO Izvođenje građevinskih radova u djelatnostima niskogradnje i visokogradnje PRIJEVOZ PUTNIKA Javni linijski prijevoz, ugovoreni prijevoz, slobodni prijevoz u zemlji i inozemstvu PUTNIČKA AGENCIJA