Politika privatnosti

Vaša nam je privatnost vrlo važna, stoga ova politika privatnosti utvrđuje odgovoran i transparentan okvir za osiguravanje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).

 

Zaštita osobnih podataka građana u vezi s obradom tih podataka je jedno od temeljnih ljudskih prava čiju zaštitu jamče Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a koja se u Hrvatskoj i svim članicama EU primjenjuje od 25.05.2018. godine.

 

Politika se primjenjuje na sve organizacijske dijelove tvrtke Vrelej, te na sve zaposlenike, jednako kao i na sve vanjske suradnike i korisnike naših usluga.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI


​Vrelej kao odgovoran partner u svom poslovanju poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Obrađivanje  i pohrana osobnih podataka bit će ograničeno na najmanji mogući opseg neophodan za izvršenje ugovornih i zakonskih obveza, kao i za ostvarivanje zajedničkog opravdanog interesa, tj. pružanjem i ostvarenjem usluge koju ste od nas naručili.

Svaki osobni podatak koji ste nam dopustili koristiti dužni smo obrađivati legitimno, pravedno i transparentno  uz sve propisane mjere zaštite, a Vi u svako doba imate pravo povući privolu kojom ste nam dopustili korištenje Vaših osobnih podataka, dobiti obavijest koje Vaše osobne podatke koristimo, tražiti ispravak ili brisanje podataka, te izjaviti prigovor nadzornom tijelu ako smatrate da Vaše osobne podatke ne koristimo na propisan način.

Prihvaćanjem Izjave o privatnosti dajete svoju privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

Zahvaljujemo Vam na suradnji!

 

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja Vrelej može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podatka:

 • kontakt podaci (ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i sl.)​
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (ime, prezime, adresa, OIB i sl.)
 • podaci iz životopisa (podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.)
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (ime, prezime, e-mail, IBAN, vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta, podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa i sl.),
 • podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.)

 

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje nam stavite na raspolaganje tijekom naručivanja usluga, kao i komunikacija proistekla iz vaše narudžbe, bilo izravna ili neizravna, podliježu našoj Politici o privatnosti te ih nećemo koristiti ni za koju svrhu koja nije nužna za obradu vašeg zahtjeva i pružanje naručene usluge.

Vaše podatke ćemo obrađivati samo ukoliko imamo Vašu privolu.

Svrha prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka je:

 • Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga
 • Ispunjenje legitimnih poslovnih interesa
 • Informiranje o proizvodima i uslugama
 • Izvršavanje zakonskih obveza

​​​
​​​​KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni za svrhu u koju ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza. Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

 

S KIME MOŽEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

Vrelej vaše osobne podatke može podijeliti s pouzdanim partnerima isključivo u svrhu pružanja i obavljanja usluga koje ste naručili. Ovaj će se prijenos podatka i posljedična obrada podataka obavljati u punoj suglasnosti s našom Politikom privatnosti te važećim zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

 

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

Vrelej (u daljnjem tekstu voditelj obrade) poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obradu njihovih podataka.

Vaša prava:

 1. Pravo na pristup informacijama: svaki ispitanik ima pravo zatražiti pristup/uvid u vlastite podatke, kao i pravo na informaciju o tome koje njegove osobne podatke Vrelej posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, koji je rok čuvanja podataka, pravo na ispravak, pravo na informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te o osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;

 

 1. Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti od nas dopunu podataka ili ispravak netočnih osobnih podatka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

 

 1. Pravo na brisanje: imate pravo zatražiti od nas brisanje vaših osobnih podataka iz arhiva u slučaju da:

– ti podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe njihovog prikupljanja

– povlačenja privole

– ulaganja prigovora

-nezakonite obrade podataka

Zahtjev će biti uzet na razmatranje i bit će mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade tih podataka.

 1. Pravo na ograničenje obrade: imate pravo zatražiti od nas da ograničimo  opseg obrade vaših osobnih podatka u slučaju kada je to primjenjivo.

 

 1. Pravo na prijenos podataka: imate pravo zatražiti od nas da vam vaše osobne podatke stavimo na raspolaganje u strukturiranom obliku prikladnom za elektronički prijenos i računalnu obradu.

 

 1. Pravo na prigovor: ukoliko smatrate da smo prilikom obrade vaših podatka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se o istome obratite. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka. U slučaju da voditelj obrade odbije zahtjev ispitanika, u odgovoru će biti naveden razlog odbijanja, na kojeg se ispitanici mogu žaliti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

 

 1. Pravo na povlačenje privole za obradu vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju vaše privole.

 

Sva pitanja u vezi korištenja osobnih podataka i ostvarivanja prava možete uputiti:

– putem elektroničke pošte na: vrelej@vrelej.hr

– putem redovne pošte na adresu sjedišta: Vrelej d.o.o., Milčićeva 8, 49290 Klanjec

 

OBAVIJEST O IZMJENAMA IZJAVE:

 Vrelej redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na ovom mjestu.
U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.