Reklamacije

NADLEŽNO TIJELO ČIJEM SLUŽBENOM NADZORU PODLIJEŽE DJELATNOST TURISTIČKE AGENCIJE: Ministarstvo turizma, sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10 000 Zagreb

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA POTROŠAČA:

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu u roku od 8 dana od pružene usluge dostaviti:
•   putem pošte na adresu: Vrelej d.o.o., Milčićeva 8, 49290 Klanjec
•   putem elektronske pošte na adresu: vrelej@vrelej.hr
•    u našu poslovnicu na adresi (uručenjem pismene reklamacije djelatniku): Milčićeva 8, 49290 Klanjec

Na vaše pisane prigovore odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Vrelej tours neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji.

Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja na način kako je gore navedeno. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Vrelej tours takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Vrelej tours je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 15, odnosno 29 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.